Špaletová okna

Dřevěná okna

Co jsou špaletová okna?

Špaleta je vnitřní povrch okenního nebo dveřního otvoru. Svislé plochy jsou ostění a dolní plocha parapet. Horní díl tvoří klenba. Špaleta může být vůči líci stěny kolmá nebo šikmá, která lépe osvětluje prostor. Špalety v silných zdech kostelů a zámků se často zdobívaly malbou nebo obkládaly dřevem.

Špaletové okno

Špaletové okno je s vnějšími nebo vnitřními křídly, mezi nimi je část špalety. U starších staveb se vnější a vnitřní okno zazdívalo zvlášť a spojovala se železnými pásky. Později byla obě zasazena ve společné dřevěné zárubni. Vsazovala se najednou. V mezeře mezi oběma křídly mohla být mříž či roleta.
Z hlediska tepelné izolace je ale mezera příliš široká. Mezi okny tak vzniká cirkulace vzduchu, tím i tepelné ztráty. Proto byla donedávna používaná zdvojená (dvě křídla sešroubovaná k sobě, otevírají se současně, přičemž alespoň jedno křídlo doléhalo na rám). Využívala se dříve hlavně pro výstavbu panelových sídlišť. Staré domy si nelze představit bez klasických špaletových oken, který je hlavně vyžadován památkáři.

Špaletová okna a jejich výhody

Dnes jsou většinou používány pro novostavby jednoduchá okna s dvojskly až trojskly. Hlavně také při rekonstrukci, kde je doporučeno brát zřetel na charakter původních oken.
Výhodou moderních špaletových oken je schopnost snížit pronikání okolního hluku. Na rozdíl od tradičních oken mohou být špaletová okna osazena speciálním akustickým sklem a tak tlumit hluk až o 100% . Velmi záleží na tom, zda okno pochází od výrobce, který se snížení hluku zabývá. Získat takové od truhláře je nemožné. Je sice schopen zhotovit hezká špaletová okna, avšak s horšími protihlukovými vlastnostmi.

Špaletová okna a jejich cena

Cena za kvalitní špaletová okna je zejména kvůli dvojité konstrukci vyšší, než v případě plastových oken. Špaletová okna jsou většinou až dvojnásobně dražší. Vyšší cenu za špaletová okna ale kompenzuje jejich životnost. Ta se může při správné údržbě pohybovat okolo sta let.